Związek Szlachty Polskiej
Oddział w Białymstoku

Franciszek Mościcki
herbu Ślepowron
urodzony:
08 grudnia 1921 r. Dąbrowa Wilki, parafia Dąbrowa Wielka

Dawne gniazdo rodu:
wieś: Mościckie w parafii Kulesze.

Historia rodziny:
Najstarszy odszukany w badaniach przodek rodziny: Maciej Mościcki żył w czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Urodził się w połowie XVIII w. Za żonę pojął Zofię z Dąbrowskich, która była dziedziczką majątku we wsi Dąbrowa Wilki. Z tego związku w 1792 r. urodził się syn: Wawrzyniec. W 1838 roku Wawrzyniec Mościcki syn Macieja otrzymał z Heroldii Królestwa Polskiego potwierdzenie szlachectwa rodziny. Pamiątkowy dyplom był w posiadaniu rodziny do czasów II Wojny Światowej, kiedy to zaginął. Wawrzyniec za żonę miał Mariannę z Janczewskich, z którego to związku urodził się w 1834 r. syn Teofil Witalis. Synem Teofila był Stanisław (ur. w 1886 r.), żonaty z Marią z Mystkowskich: to moi rodzice.

Rodzina dziś:
Żona Eugenia z domu Piętka pochodzšca z Piętek Gręzek, gmina Klukowo. Dzieci: syn Tadeusz zamieszkuje w Sosnowcu, córka Jadwiga Jankowska zamieszkuje w Warszawie, syn Ryszard zamieszkuje w Dąbrowa Wilki, syn Stanisław i syn Janusz zamieszkują w Białymstoku.

O sobie:
Od urodzenia mieszkam w Dąbrowie Wilkach. Pracuję w rolnictwie. W 1939 r. byłem absolwentem Szkoły Rolniczej w Krzyżewie. Zajmowałem się hodowlą krów, a ostatnio moim hobby jest pszczelarstwo. W czasach II wojny światowej oraz po jej zakończeniu należałem do Armii Krajowej. W 1953 r. za pomoc udzieloną Oddziałowi AK-WiN dowodzonemu przez Kazimierza Kamieńskiego "Huzara", zostałem aresztowany przez UB i skazany przez Wojskowy Sšd Rejonowy w Białymstoku na karę 6 lat więzienia, utratę praw obywatelskich oraz przepadek mienia.

Kontakt
tel.: +48.864760776