Związek Szlachty Polskiej
Oddział w Białymstoku

Jan Stanisław SZRZEDZIŃSKI
herbu leliwa
ur. 10 marca 1936 roku, w majątku Turośń Kościelna,
powiat i województwo Białystok

Dawne gniazdo rodu:
Siedziba dworska w Turośni Kościelnej została założona w 1515 roku przez Jerzego Raczkę Puczyckiego - sędziego ziemskiego bielskiego, który w tym samym roku ufundował kościół w Turośni. Kolejnymi posesorami dóbr turośniańskich wskutek koneksji małżeńskich były różne rodziny.
W XVIII wieku dobra te oddziedziczył Wiktor Jan Zaleski. Dokonał on przebudowy założenia dworskiego w duchu późniejszego baroku - łącznie z dworem.

Od 1798 roku Turośń stała się centrum jednego z kluczy dóbr rudzkich Ossolińskich. Córka hr. Wiktora Ossolińskiego - Wanda, wniosła w posagu w 1870 roku dobra turośniańskie księciu Stanisławowi Jabłonowskiemu. Po jej śmierci w 1907 roku, jej córka - Aniela Zamoyska dokonuje sprzedaży dóbr. W myśl obowiązującego wówczas ustawodawstwa w byłym Królewstwie na terenie guberni grodzieńskiej majątek mógł nabyć tylko obywatel narodowości rosyjskiej. W 1897 roku w miejscowości Turośń Kościelną nabył Henryk Szpieler, syn Igora, który w 1902 roku odsprzedał go Katarzynie Griinner. Majątek był zadłużony w Wileńskim Banku Ziemskim dlatego poddano go w dniu 3 lipca 1912 roku licytacji, na której mój Dziadek Józef nabył część tego majątku wraz z dworem i budynkami gospodarczymi.

Dwór do czasów współczesnych nie zachował się, natomiast zachował się pawilon ogrodowy nazywany dworkiem myśliwskim. W jego sąsiedztwie w latach osiemdziesiątych XX w. dr n. farm. Jan Szrzedziński syn zmarłego w Rosji sowieckiej oficera Wojska Polskiego Józefa Szrzedzińskiego, wnuk nabywcy w 1912 roku części Turośni Kościelnej, wzniósł drewniany dom stylizowany na dworek staropolski.

Kilka słów o rodzinie:
Mój Ojciec Józef urodził się 20 marca 1893 roku. Absolwent Szkoły Realnej im. króla Zygmunta Augusta w Białymstoku wstąpił na ochotnika w 1918 roku do tworzącego się Wojska Polskiego. W 1920 roku uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1935 roku poślubił Józefę z Mickielewiczów. W 1939 roku został aresztowany przez NKWD, wywieziony w głąb ZSRR i zginął w łagrach sowieckich.

Rodzina dziś:
Żona: Alina Róża Romanek,
córki:
1.Ewa-Beata zamężna za Mirosławem Panasiukiem, wnuki: Paweł i Krzysztof,
2.Agata-Laura zamężna za Markiem Uściłło, wnuki: Robert-Jakub i Karolina.
brat: Tadeusz

Informacje biograficzne o sobie:
Matura w Gimnazjum i Liceum Męskim nr 1 w Białymstoku w 1953 r.,
studia: Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Lublinie - mgr farmacji 1959 rok.
Praca: apteka w Ełku, Łapach, Biłgoraju, Spółdzielnia Farmaceutyczna "Unia" w Warszawie, Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku, dr nauk farmaceutycznych 1977 roku. Od 1992 roku własna apteka w Turośni Kościelnej. Biegły przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku w zakresie farmakologii i toksykologii.

Od 1990 roku prezes Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskiego Związku Łowieckiego, Związku Szlachty Polskiej, Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.

Zainteresowania:
historia (Kresy, ziemiaństwo, powstania narodowe)