Związek Szlachty Polskiej
Oddział w Białymstoku

Witold Sławomir TCHORZEWSKI
herbu ROGALA
ur. 02.01.1937 r. w Białymstoku

Dawne gniazdo rodu:
Wołyń

Historia rodziny:
Rodzina wywodziła się z dawnych Kresów Polski. Dziadek przed II wojną światową był właścicielem cukrowni w mieście Równe na Wołyniu. Ojciec Zygmunt osiadł w Białymstoku wraz z matką (z domu Duchnowska h. Ślepowron). Zainteresowania historią rodu pobudził sygnet rodowy z herbem Rogala, który ojciec po wojnie otrzymał od swego stryja Tadeusza z Londynu. Niestety ze względu na fakt, że rodzinne tereny położone są obecnie na terenie Ukrainy, dostęp do archiwaliów jest utrudniony.

Rodzina dziś:
Żona - Krystyna, córka Natalia-Monika (18 lat), Syn Andrzej-Bronisław (47 lat) - od 1991 roku zamieszkuje w USA.

Biografia, zainteresowania:
W wieku 5 lat rozpocząłem naukę na kompletach tajnego nauczania w czasie okupacji. W wieku 16 lat ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, a mając 21 lat byłem absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Ze względu na poglądy i pochodzenie w systemie komunistycznym wielokrotnie byłem wyrzucany ze szkół i pracy. Po 1986 r. założyłem prywatny zakład budowlany, w którym pracowałem do emerytury w 2002 r.

wywiady prasowe
Gazeta Współczesna - 30 kwietnia 2004 roku
Kurier Poranny - 3 lipca 2009 roku