Związek Szlachty Polskiej
Oddział w Białymstoku

Jan Kazimierz Tołwiński
herbu OGOŃCZYK
syn Edwarda i Stanisławy z Płońskich
ur. 02.01.1939 r. w Piętkach Gręzkach, gm. Klukowo, pow. Wysokie Mazowieckie, Podlasie

Dawne gniazdo rodu:
XV-XVIII w. Tołwin, Ziemia Mielnicka na Podlasiu.
XIX w. Lubowicz Wielki, gm. Klukowo, pow. Wysokie Mazowieckie.
XX w. Piętki Gręzki, gm. Klukowo, pow. Wysokie Mazowieckie.

Historia rodziny:
Ostatnie pokolenia mojej gałęzi rodu Tołwińskich wywodzą się ze szlacheckich miejscowości położonych w gminie Klukowo. W rodzinie (zarówno po mieczu jak i po kądzieli) istniała naturalna świadomość szlacheckiego rodowodu.

Rodzina dziś:
Trzech synów z rodzinami, pięcioro wnucząt.

Biografia, zainteresowania:
Ukończone studia medyczne. W 2003 r. przejście na emeryturę. Zainteresowania: historia najnowsza (okres II wojny światowej), turystyka, krajoznawstwo.