Związek Szlachty Polskiej
Oddział w Białymstoku

Janusz WŁADYCZAŃSKI
herbu ZAREMBA
ur. 12.05.1938 r. w Podorosku, pow. Wołkowysk, woj. Białystok

Dawne gniazdo rodu:
Różne majątki w Wielkim Księstwie Litewskim:
XVI-XVII w. - posesja Bykowicze pow. Upita, woj. trockie;
XVIII-XIX w. pow. Kopyś (gub. Mohylewska);
XIX-XX w. majątki: Skarbiec i Dubowo, gm. Podorosk, pow. Wołkowysk. We wrześniu 1939 r. majątek został skonfiskowany przez sowietów, po 1947 r. musieliśmy opuścić ziemie, które zostały włączone do ZSRR.

Historia rodziny:
Protoplastą rodu był Kazimierz Zaremba-Władyczański (XVI/XVII w.) pow. Upita, woj. trockie. Tadeusz W. żyjący w l. 1793-1862 był ojcem dziewięciorga dzieci, z których pięcioro wzięło udział w powstaniu styczniowym (Teofil - ppłk, Ignacy - kpt. inż., Antoni i Józef - studenci oraz siostra Wiktoria); Miłosław W. - dziadek, został aresztowany przez NKWD we wrześniu 1939 r., zaginął bez wieści. Stanisław - ojciec, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., aresztowany przez NKWD w 1944, zesłany na Syberię, skąd powrócił po 1948 r. Rodzina osiedliła się w Białymstoku.

Rodzina dziś:
Żona - Janina z Pańkowskich, córka Ewa zamężna za Jarosławem Kanickim, wnuki Bartłomiej-Janusz i Jakub-Piotr. Bracia: Zbigniew i Stanisław.

Biografia, zainteresowania:
Matura w 1957 r.; Praca - Woj. Biuro Projektów; nauka - Szkoła Muzyczna, Filharmonia, estrada - muzyk; 1980 r. - ukończone studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, nauczyciel i instruktor muzyczny. Zainteresowania - historia (Kresy, powstania narodowe), heraldyka, genealogia, współpraca z "Kramikiem Regionalnym" "Kuriera Porannego". Członek: Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Związku Szlachty Polskiej, Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, Białostockiego Klubu Kolekcjonerów.